• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Zajęcia adaptacyjne do przedszkola

Zajęcia adaptacyjne, które wprowadzą dziecko w systematyczny rytm zajęć grupowych. Przeznaczone dla dzieci 3-4 letnich, które rodzice planują zapisać do przedszkola oraz dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, lecz mają trudności adaptacyjne. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z rówieśnikami oraz mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach - plastycznych, muzycznych, zabawach ruchowych i tematycznych. Uczą się zaradności, samodzielności oraz umiejętności bycia w grupie, a także dostosowywania się do wymagań nauczyciela. Takie doświadczenia pozwolą im w późniejszym czasie łatwiej zaadaptować się do obowiązków przedszkolnych.