• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Trening umiejętności społecznych

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów społecznych - nadpobudliwych, nieśmiałych, nie mających zaufania do swoich możliwości, nie radzących sobie w grupie rówieśniczj, wycofanych w relacjach z innymi. Celem treningu jest podniesienie kompetencji osobistych uczestników związanych z funkcjonowaniem społecznym, takich jak samoocena, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, reagowanie na krytykę i ocenę, podejmowanie inicjatywy, asertywne reagowanie w trudnych sytuacjach.
Uczestnicy w grupie rówieśniczej i bezpiecznej atmosferze będą mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć między sobą nabywane w czasie zajęć umiejętności. Dzięki temu łatwiej będzie im wdrożyć nowe sposoby reagowania i zachowania w codziennych sytuacjach. Celem zajęć jest też kształtowanie u uczestników pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz szacunku i aceptowania innych osób.