• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Trening pamięci i uwagi

Zajęcia przygotowane są dla różnych grup wiekowych - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów, przyszłych i aktualnych studentów. 

Trening pamięci i uwagi - indywidualny

Specjalnie dobrane ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie w zakresie pamięci, uwagi, spostrzegania oraz funkcji intelektualnych. Podnoszą odpowiedzialność i samodzielność w działaniu i myśleniu.

Trening pamięci i uwagi - grupowy

Podczas treningu uczestnicy poznają zasady skutecznego uczenia się. Nabywają wiedzę na temat specyfiki procesów pamięciowych oraz znaczenia koncentracji uwagi dla procesu zapamiętywania. Ćwiczą umiejetność koncentrowania uwagi na tym, co chcą zapamiętać. Poznają i uczą się stosować techniki usprawniania pamięci w procesie uczenia się i w codziennych sytuacjach. Wobec ogromu wiedzy, które musi obecnie opanować uczeń czy student znajomość technik efektywnego uczenia się jest bezcenną umiejętnością.

Szkoła średnia - konsultacje

Szkoła średnia - kursy językowe