• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Trening czytania

Płynne czytanie i jego dobre tempo oraz pełne rozumienie czytanego tekstu to podstawa sukcesu w nauce niemal wszystkich przedmiotów. Podczas treningu czytania prowadzonego w naszej placówce dzieci uczą się i usprawniają wyżej wymienione cechy sprawnego czytania. Doświadczony pedagog-reedukator zapewnia dzieciom na zajęciach indywidualnych lub grupowych odpowiednie warunki i metody do opanowania umiejętności czytania.
Podczas treningu stosowane są m.in.. takie metody jak metoda czytania fonetyczno-literowo-barwna B.Rocłąwskiego, która łączy technikę płynnego czytania z nauką pisania. W trakcie nauki czytania wprowadza się zróżnicowanie kolorystyczne w wyrazach, w których liczba głosek nie jest równa liczbie liter. Głoski zapisywanie dwoma lub trzema literami oznacza się kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza miejsce w wyrazach, gdzie litera lub dwuznak są symbolem graficznym głoski zapisywanej w innym miejscu, w innym wyrazie inną literą. W nauce pomagają dzieciom specjalne kolorowe klocki z literami i plansze z napisami.
Dla dzieci najmłodszych lub dzieci, które z racji problemów rozwojowych mających utrudnioną naukę czytania proponujemy metodę czytania globalnego G.Domana zwaną zabawą w czytanie. Proces nauki czytania globalnego metodą Domana przebiega z użyciem tzw. bitów informacji: są to starannie przygotowane białe kartoniki (10 cm wysokości, 60 cm szerokości), na których napisane jest słowo w kolorze czerwonym np.: mama (kolor czerwony przyciąga wzrok małych dzieci). Dziecko zapoznaje się i zapamiętuje graficzny wzorzec słowa. Nauka przebiega etapami, na których wprowadza się odpowiednie grupy słów, a następnie łączy się je w zdania.