• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Terapia psychomotoryczna

Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-10 lat z dysharmonią rozwoju, która może przejawiać się w:
- trudnościach w wykonywaniu czynności ruchowych ( obniżona koordynacja ruchu, niezręczność, męczliwość, współruchy ),
- opóźnionym rozwoju mowy i problemach w porozumiewaniu się,
- opóźnieniu w nabywaniu schematu ciała,
- słabej orientacji w przestrzeni i czasie,
- obniżonej percepcji słuchowej,
- trudnościach w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
- braku zaufania do swoich umiejętności,
- problemach w edukacji szkolnej ( trudności w uczeniu się, liczeniu, pisaniu, czytaniu, słabej grafomotoryce, niechęci do rysowania ),
- zaburzeniach zachowania ( nadpobudliwość ruchowa i emocjonalna, trudności w koncentracji uwagi, niska samoocena ).
Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego dziecka oraz eliminowanie nieprawidłowych aspektów rozwoju.
Prowadzona jest przez psychologa w małej 3-4 osobowej grupie ( grupa młodsza to dzieci w wieku 3-5 lat, grupa starsza 6-10 lat ). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, trwają 1,5 godz.