• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

SZKOŁA ŚREDNIA

Nauka w szkole ponadgimnazjalnej niesie ze sobą wiele wyzwań, m.in. związanych z podejmowaniem decyzji o przyszłości zawodowej, stawianiem sobie celów życiowych oraz jednocześnie lekiem przed niezależnością i koniecznością usamodzielniania się w życiu. Na tym trudnym rozwojowo etapie życia pojawiają się często problemy emocjonalne, tożsamościowe, depresyjne. W placówce proponujemy pomoc specjalistyczną psychologa w formie konsultacji i terapii psychologicznej. Zapraszamy młodzież na spotkania indywidualne i grupowe rozwoju osobistego, trening pamięci i uwagi, warsztaty interpersonalne. Zachęcamy do kreatywnego spędzania wolnego czasu i poszukiwania pasji. Proponujemy warsztaty technik plastycznych, warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, taniec nowoczesny.

Szkoła średnia - konsultacje

Szkoła średnia - kursy językowe