• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dla dzieci ze szkoły podstawowej mamy w ofercie zajęcia edukacyjne, rozwijające oraz specjalistyczne (m.in.terapia psychologiczna, logopedyczna).Pomagamy w pokonywaniu trudności edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w kl.IV-VI. Proponujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z ryzyka dysleksji oraz z postawioną już diagnozą specyficznych trudności w nauce. Pomagamy dzieciom z ogólnymi trudnościami w nauce zwłaszcza z języka polskiego i matematyki. Proponujemy zajęcia językowe. Rodziców wspieramy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych dotyczących rozwoju ich dzieci. Zapewniamy nowoczesne metody nauki, dbamy o poczucie komfortu psychicznego dziecka i rozwijanie jego wiary w swoje możliwości. Zachęcamy do udziału w zajęciach plastycznych, ceramicznych, tanecznych i językowych. Naszym celem jest pobudzanie i rozwijanie twórczego potencjału dzieci. Rodziców wspieramy w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących edukacji, wychowania i rozwoju dzieci. Specjalistyczną pomoc zapewniamy też dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy).