• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

RODZICE i DOROŚLI

Rodzice

Proponujemy wsparcie rodzicom dzieci i młodzieży w problemach wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych. Konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, logopedą pomogą rozwiązać nurtujące państwa problemy i wybrać najlepsze rozwiązanie. Wychodzimy z założenia, że najlepsze efekty pracy osiąga się współpracując z rodzicami, ponieważ to oni znają najlepiej swoje dziecko. Z konsultacji (60 min.) może skorzystać rodzic zapisanego na zajęcia dziecka zamiast spotkania z dzieckiem lub dodatkowo umawiając się na wizytę (koszt 50 zł). Zapraszamy też na jednorazowe konsultacje rodziców dzieci nie będących uczestnikami zajęć w placówce (koszt 100zł, każde kolejne spotkanie jeżeli jest potrzebne 50zł). Po każdym spotkaniu terapeutycznym z dzieckiem poświęcamy kilka minut na przekazanie rodzicom bieżących spostrzeżeń i zaleceń.

Dorośli

Osoby dorosłe zapraszamy na konsultacje psychologiczne. Proponujemy pomoc w sytuacji kryzysów życiowych (sytuacje wymagające reorganizacji działania i myślenia, związane ze stresem), planowaniu zmian i rozwoju osobistego.