• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Psycholog

W naszej placówce możecie Państwo skorzystać z diagnozy i konsultacji psychologicznych dotyczących szerokiego spektrum problemów osobistych oraz związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Udzielamy też wsparcia osobom dorosłym znajdującym się w sytuacji problemowej. W razie potrzeby zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczną i systematyczne spotkania terapeutyczne.
Zajmujemy się:
- diagnozą problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, m.in..: opóźnienia rozwoju, zaburzenia zachowania, trudności w nauce, problemy wychowawcze, problemy wieku dorastania,
- udzielamy konsultacji wychowawczych rodzicom i opiekunom dzieci,
- wydajemy pisemne opinie postdiagnostyczne,
- diagnozujemy i wydajemy opinie dla lekarzy specjalistów,
- diagnozujemy i wydajemy opinie na potrzeby orzecznictwa ZUS, sądu,
- prowadzimy terapię indywidualną i grupową.

Szkoła średnia - konsultacje

Szkoła średnia - kursy językowe