• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Przygotowanie do klasy pierwszej

To systematyczne cotygodniowe 60 min. zajęcia dla dzieci mających rozpocząć edukację w klasie I w kolejnym roku szkolnym.
Mają one na celu wsparcie rozwoju we wszystkich sferach koniecznych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej - sferze poznawczej, percepcyjno-motorycznej oraz społeczno-emocjonalnej.
Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych lub grupowych w zależności od dominujących potrzeb rozwojowych dziecka.
Przeznaczone są szczególnie dla dzieci mających trudności podczas rysowania, kolorowania, zapamiętywania nowych wiadomości i umiejętności, niechętnie uczestniczących w zabawach edukacyjnych, a także mało samodzielnych, nieśmiałych lub z trudem dostosowujących się do wymagań osób dorosłych.