• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

PRZEDSZKOLE

Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na zajęcia rozwijające i edukacyjne. Proponujemy spotkania mające na celu stymulowanie rozwoju mowy , myślenia i potencjału edukacyjnego ćwiczenia grafomotoryczne i manualne przygotowujące do nauki pisania oraz zajęcia dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszamy na zajęcia pobudzające i rozwijające twórcze zdolności dzieci (warsztaty plastyczne, ceramiczne). W ofercie mamy też cieszące się powodzeniem zajęcia z języka angielskiego oraz taniec nowoczesny i zajęcia logorytmiczne. Podczas zajęć edukacyjnych i rozwijających stosujemy nowoczesne i urozmaicone metody pracy oraz atrakcyjne pomoce edukacyjne. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę – psychologa, pedagoga, ologofrenopedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, logopedę, instruktorów tańca i technik plastycznych, lektorów języka angielskiego.Udzielamy wsparcia rodzicom i opiekunom, słuchamy ich sugestii i pomysłów.