• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Wspomaganie rozwoju metodą Gruszczyk - Kolczyńskiej i Zielińskiej

Autorki metody Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska na podstawie wieloletnich obserwacji rozwoju dzieci stworzyły program wszechstronnego wsparcia rozwoju umysłowego dziecka, u którego podłoża leży stwierdzenie, że rozwój może odbywać się jeżeli zapewnimy dziecku aktywności dopasowane do jego możliwości a uczenie się będzie efektem ciekawych doświadczeń.
Program jest formą ciekawej zabawy, radosnej aktywności dziecka, podczas której rozwija ono umiejętności w sferach kluczowych dla jego harmonijnego rozwoju.
Autorki wyróżniły następujące obszary działania:
- wspomaganie dziecka w tworzeniu własnego Ja
- poznawanie otoczenia
- czynności samoobsługowe
- koordynacja i sprawność ruchowa
- rozwój dziecięcego intelektu: rytmy, analiza i synteza
- liczenie
- rozpoznawanie kolorów
- myślenie przyczynowo-skutkowe
- klasyfikacja, szeregowanie
- wspomaganie swobodnych wypowiedzi dziecka
- nauka zabawy
Wszystkie dzieci wg specjalistek wymagają wsparcia rozwoju - także te, których rozwój mieści się w normie, a szczególnie te które wykazują problemy i opóźnienia rozwoju.
Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych lub w małej grupie rówieśniczej. Częstotliwość dostosowana jest do oczekiwań rodzica i potrzeb dziecka.