• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Logopeda

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi lub innymi trudnościami w zakresie komunikacji z otoczeniem. Pomocą obejmujemy dzieci z już postawioną diagnozą logopedyczną lub diagnozę przeprowadza nasz logopeda przed rozpoczęciem terapii.Częstotliwość spotkań ustalana jest z rodzicem i dostosowana do jego oczekiwań oraz potrzeb dziecka.Terapia przeprowadzana jest wyłącznie w formie indywidualnych spotkań (45-60 min.) z uwagi na konieczność indywidualizacji oddziaływań terapeutycznych i zapewnienia jak największych efektów.