Lokomotywa 
"Lokomotywa" to miejsce, w którym dzieci, młodzież i ich rodzice otrzymają wsparcie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych oraz pomysł na zorganizowanie swojemu dziecku wolnego czasu w ciekawy i twórczy sposób. Spotkacie tu Państwo zespół specjalistów logopedę, pedagoga, psychologa również plastyków i muzyków, kompetentnych, zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie pasją. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe, niwelujące deficyty rozwojowe oraz problemy w nauce, a także przygotowujące dzieci i młodzież do podejmowania nowych wyzwań. Proponujemy zajęcia, warsztaty, kursy wspierające kreatywność, rozwijające kluczowe w nauce i życiu kompetencje takie jak umiejętność stawiania sobie celów i ich osiągania, planowania i organizowania czasu, umiejętności interpersonalne. Zachęcamy do udziału w warsztatach plastycznych, tanecznych i innych, które dają możliwość realizowania zainteresowań, rozwoju kreatywności, a przede wszystkim gwarantują dobrą zabawę w grupie rówieśników. Od marca 2014 roku za namową rodziców poszerzyliśmy ofertę o kursy językowe, które uzyskały zainteresowanie i pozytywną opinnię naszych klientów. Obecnie prowadzimy naukę języka angielskiego dostosowaną do określonych grup wiekowych począwszy od przedszkolaków. Zapewniamy ciągłość nauki na dalszych etapach pod okiem doświadczonych lektorów.


Psycholog, pedagog, logopeda

Psycholog
Diagnozy, konsultacje, terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Opinie postdiagnostyczne, opinie dla lekarzy, opinie na potrzeby ZUS, sądu.
Pedagog
Diagnoza pedagogiczna. Terapia trudności w nauce - dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia.
Logopeda
Terapia indywidualna przeznaczona dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi lub innymi trudnościami w zakresie komunikacji z otoczeniem.


Zajęcia edukacyjne
Oferujemy wachlarz zajęć edukacyjnych zróżnicowany i dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, począwszy od wieku przedszkolnego do dorosłego.


Kursy językowe
Zapraszamy na kursy języka angielskiego i niemieckiego grupowe lub indywidualne. Od marca 2014 roku za namową rodziców poszerzyliśmy ofertę o kursy językowe, które uzyskały zainteresowanie i pozytywną opinię naszych klientów. Obecnie prowadzimy naukę języka angielskiego dostosowaną do określonych grup wiekowych począwszy od przedszkolaków. Zapewniamy ciągłość nauki na dalszych etapach pod okiem doświadczonych lektorów.


Warsztaty plastyczne, ceramiczne
Warsztaty plastyczne i ceramiczne. Tu naprawdę jest w czym wybierać. Proszę w zakładce GALERIA menu główne obejrzeć zdjęcia z zajęć. Polecamy dobrą zabawę. Zapraszamy dzieci, młodzież, również dorosłych. Oferta jest bardzo ciekawa i dostosowana do wieku uczestników.
Tytuły zajęć - kolorowy zawrót głowy, plastyczne abecadło, warsztaty handmade, dla starszych warsztaty technik plastycznych, warsztaty krawieckie.


Zajęcia ruchowe
Oferta w przgtowaniu.

 

 

Strona w przebudowie